Cookieverklaring

1. In kaart brengen websitebezoek

 • Cookies
  • gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen door de browser van uw computer, tablet of smartphone.
  • gebruikt verschillende soorten cookies op haar website:
   • Functionele cookies zijn cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, zo kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook kunnen wij hiermee onze website en onze dienstverlening via de website optimaliseren.
   • Analytische cookies van derden. Deze cookies kunnen uw surfgedrag bijhouden. Deze cookies zijn er omdat wij gebruik maken van Analytische dienstverleners zoals Google Analytics.
   • Tracking cookies. Worden door een externe partij geplaatst. Door het lezen van de cookies herkent de adverteerder u bij een bezoek aan een site waarbij hij eveneens is betrokken. Als u verder surft, kunnen gepersonaliseerde advertenties worden getoond. Deze cookies kunnen ook uw surfgedrag bijhouden waardoor een zeer specifiek profiel door deze partijen kan worden opgebouwd. Dit profiel kan zo gedetailleerd zijn dat er sprake is van een persoonsgegeven.
 • Cookiemelding en wat als u niet van cookies houdt
  • Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
  • U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Als u hierbij hulp wilt dan mag u ons contacten via vini@enoteca-sprezzatura.nl. Kijk voordat u contact met ons opneemt eerst in de help-functie van uw browser.

2. Cookie overzicht

 • Cookienaam, cookie type, cookie doeleinde en de bewaartermijn
  • De website van maakt gebruik van verschillende soorten cookies welke zijn weergegeven in onderstaande tabel.
  • In totaal zijn er op www.scheepvaartbedrijfbto.nl 68 verschillende cookies aanwezig. De volgende cookies worden bij een bezoek aan de website van op de harde schijf van de bezoeker geplaats
 • Cookie tabel
Cookienaam Type Functie Bewaartermijn
_ga _gat _gid Analytisch Google gebruikt de _ga cookie om de website beheerder een beeld te geven over de bezoekersstromen. De _gat cookie wordt gebruikt om het aantal verzoeken aan de analytische dienst te beperken. Google noemt dit de “throttle”. 2 jaar
10 minuten
24 uur
_cfduid _ss _tawkUUID _TawkConnectionTime _TawkCookie _Tawkuuid _Tawk_56b05ddd5c c0c7a6483fdef7 Tracking Deze cookies worden geplaatst door Tawk.to en wordt gebruikt in combinatie met de live chat. Deze cookie houdt bij op welke pagina de gebruiker zich bevindt, zodat de gebruiker reactief te woord kan worden gestaan via de live chat. 1 jaar
Einde sessie
Oneindig
Einde sessie
Oneindig
10 jaar
10 jaar

3. Google Analytics

 • Google
  • Via onze website wordt een cookie geplaatst van het ongetwijfeld bij u bekende bedrijf Google. Deze cookies maken deel uit van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om te onderzoeken hoe u als bezoeker onze website gebruikt en hierover maakt Google voor ons inzichtelijke rapportages.
  • Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. heeft hier geen invloed op. Wij hebben Google via de voorwaarden niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
 • Anonimiseren
  • heeft met Google een verwerkersovereenkomst gesloten. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd maar uw IP-adres is daarbij niet gemaskeerd zodat uw locatie wel herleidbaar blijft.

4. Websites van derden en wijzigingen

 • Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing
  • Op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Het is voor niet mogelijk om te garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige wijze omgaan met uw persoonsgegevens. Wel spant zich in om een zelfde niveau van beveiliging van uw gegevens te waarborgen.
  • Raadpleeg altijd de privacyverklaring van deze websites alvorens van deze websites gebruik te maken.
  • Deze cookieverklaring kan worden gewijzigd. Bij wijziging zal u opnieuw worden gevraagd om uw akkoord voor de plaatsing van de gewijzigde cookies. De huidige versie van deze cookieverklaring is 1.0, opgesteld d.d. 29 maart 2021.

5. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 • Uw rechten
  • U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te verzoeken om correctie of verwijdering.
  • Mocht u vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van hebben, stuur dan een verzoek naar vini@enoteca-sprezzatura.nl.

6. Klachtrecht

 • Interne behandeling
  • Wanneer u klachten heeft over de wijze van verwerking van (persoons)gegevens dan helpt u graag om deze in onderling overleg uit de wereld te helpen. Richt uw klacht voor behandeling in eerste instantie tot vini@enoteca-sprezzatura.nl.
 • Autoriteit Persoonsgegevens